Interiors MND

Případová studie

Interiors manufacture & design: Naše inovace přinesla vyšší efektivitu, modernizaci a lepší komunikaci

1. Vedoucí výroby před kolapsem, neefektivní předávání informací

Rychlý růst přivedl úspěšného dodavatele vybavení interiérů až do stavu, kdy jeden pracovník už nemohl mít přehled o všech zakázkách a nemohl sám zvládat řízení výroby. Firma neměla k dispozici žádné moderní technologie, vše řešila pomocí papírových dokumentů. Vedoucí denně absolvoval přes 10 kilometrů po výrobních prostorách, pracoval až 14 hodin denně. Z toho vyplývající únava s sebou logicky nesla i postupnou ztrátu motivace a radosti z práce. Špatná situace na pracovním trhu a také potřeba úzké specializace navíc znemožňovaly rychle najmout dalšího kvalifikovaného pracovníka.


Jak to vidí klient:

Interiors manufacture & design: „Firma RTsoft nás doslova zachránila! Výsledky jejího zásahu se dostavily prakticky okamžitě. Jde především o efektivní průběh zakázek, přehled o aktuálním stavu a fakt, že případné technické problémy řešíme okamžitě. Díky tomu už nás netrápí podstav zaměstnanců a ani zastavená výroba.“Jaké byly největší problémy firmy?

 • Neefektivní předávání informací ve výrobním procesu,
 • špatná kooperace mezi jednotlivými pracovišti,
 • část pracovníků občas nemohla pracovat, dokud se daný problém nevyřešil
 • práce na urgentních zakázkách často zbytečně stály, protože nikdo nevěděl, že už by se dalo pokračovat,
 • informace o neočekávaných problémech na jednotlivých pracovištích se často k vedoucímu výroby nedostaly dostatečně rychle, což zapříčinilo prakticky zastavení výroby.

2. Řešení: aplikace, která zajistí přehled o všem podstatném

Podle nás bylo nutné především:

 • Začít detailně sledovat stav každé zakázky,
 • začít detailně sledovat každé pracoviště,
 • informaci o tomto stavu sdílet mezi jednotlivými pracovišti,
 • kompletní přehled pak přehledně předávat vedoucímu výroby.

Naším řešením bylo vytvoření aplikace, díky níž budou mít všichni zainteresovaní přehled o všem důležitém prakticky on-line. Navrhli jsme tedy model, z něhož vyplynulo, k jakým informacím budou mít přístup jednotliví pracovníci a rovněž jaké údaje musí každý zadat před zpracováním své části práce, i po ní. Do procesu vývoje i následného testování prototypu byl zapojený de facto celý tým výrobního závodu. Důležité bylo pokrýt nejčastější scénáře a následně se vypořádat s těmi okrajovými.


Efektivita se projevila okamžitě

Do výrobního procesu společnosti Interiors manufacture & design jsme úspěšně zavedli moderní aplikaci. V současnosti je na každém stanovišti tablet a v kanceláři vedoucího výroby počítač. K výměně informací dochází takřka ihned. Ať už se jedná o úpravu priorit zakázek, hlášení poruch nebo jen o zadávání právě zpracovávaných či dokončených položek, díky kterému další pracoviště ihned ví, že si může vyzvednout materiál k následnému zpracování.

Čeho jsme dosáhli?

 • Zakázky efektivně procházejí výrobním procesem,
 • pracovník na každém stanovišti ví, jaké zakázky má zpracovávat a v jakém pořadí,
 • vedoucí výroby má přehled o aktuálním stavu a nejbližším plánu všech pracovišť,
 • informace o případných technických problémech se k vedoucímu výroby dostanou prostřednictvím alarmů v řádech jednotek minut a okamžitě se řeší.

Podívat se na referenci.