Odpovědná firma

Sbírka pro Domov sv. Alžběty

Není nám lhostejná situace ve společnosti a chceme dostát našemu titulu Odpovědná firma roku. Uspořádali jsme proto v RTsoft sbírku pro Diecézní charitu Plzeň, konkrétně pro Domov sv. Alžběty. A dostali takto krásný email, který vyjadřuje vše:

„Rádi bychom touto cestou za celý náš tým poděkovali firmě RTsoft za jejich krásný dar, který byl pro nás všechny velkým překvapením. Je to až dojemné, že se i v této zvláštní, „covidové“ době najdou mezi námi lidé, kteří chtějí pomáhat a udělat druhým radost. A to se zaměstnancům firmy RTsoft skutečně podařilo 🙂 Velké díky všem zaměstnancům, posíláme pozdravy ze sv. Alžběty.“

Sbírka pro Domov sv. Alžběty

Jsme členy Asociace společenské odpovědnosti

Dne 10. 12. 2020 byl pro nás dnem D. Na pražském Žofíně jsme získali cenu Odpovědná firma roku 2020.

Od tohoto dne si nás pod svá ochranná křídla vzala Asociace společenské odpovědnosti . Její vizí je, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku. Společně s dalšími 397 členy z řad firem, veřejných sektorů, neziskových sektorů a vzdělávacích institucí můžeme společně přispívat k vytváření odpovědnější společnosti, která se ve svém počínání navrací k tradicím a hodnotám.

Stávají se z nás přispěvatelé k aktuálním tématům do časopisu Listí, účast na workshopech, webinářích a konferencích. Spolu s ostatními členy budeme přispívat a rozvíjet kulturu dárcovství v Česku.

Odpovědná společnost

PUB MUST GO ON

Nabízíme zdarma vytvoření e-shopu pro stravovací zařízení, a to po dobu nutného uzavření provozoven plus dva měsíce poté.

Akce platí v rámci projektu PUB MUST GO ON

PUB MUST GO ON - Na vyhlídce

Firemní dobrovolnictví

POMÁHÁM, POMÁHÁŠ, POMÁHÁME!

Diecézní charitě Plzeň jsme pomohli zlikvidovat zarostlou zahradu, kterou doposud nemohli používat.

Vše jsme zvládli za jedno odpoledne. Navíc jsme měli exkurzi po prostorách Charity a mohli tak nahlédnout pod pokličku. Firemní dobrovolnictví má za smysl stmelit firmu a zároveň udělat dobrou věc. Vše se podařilo.


Web pro Charitní sociální podnik

www.chsp.charita.cz

I RELATIVNĚ MALÉ VĚCI UDĚLAJÍ DRUHÉMU VELKOU SLUŽBU!

Diecézní charitě Plzeň jsme poskytli dar formou vytvoření webových stránek na projekt Charitní sociální podnik. Dar má podobu dlouhodobého provozu stránek a jejich aktualizace.

Veřejnost může nyní sledovat činnost tohoto podniku, který má za cíl poskytnout stabilní práci lidem, kteří jsou na běžném pracovním trhu neuplatnitelní. Jedná se o osoby, které jsou z různých důvodu dlouhodobě nezaměstnané a víceméně nezaměstnatelné.


Sponzoring Squash Plzeň

www.czechsquash.cz

PODPORUJEME SPORT V REGIONU

Sportujeme často a rádi! Proto je sponzorství sportu samozřejmost. RTsoft squash Plzeň slaví úspěchy ve 2. lize a letos se v ní úspěšně drží. Ambice zůstávají!

Věnujeme se i dalším aktivitám – cyklistika, relaxační sporty, floorbal a posilování. V RTsoft jsme fit. Tak sportu zdar!

Výsledky sledujte na www.czechsquash.cz


Grafika pro Staročeské Máje

Facebooková stránka

NEJSME KULTURNÍ BARBAŘI

Podpořili jsme akci Staročeské máje 2018 pro téměř tisíc lidí poskytnutím grafiky na výrobu propagačních placek. Akce se koná jednou za 5 let a reprezentuje minulost a současnost Radobyčic.

Cílem této akce je udržení tradice Májů, která sahá až do předválečných dob. Organizátor akce je spolek, který udržuje kulturní a společenské tradice v obci Radobyčice a okolí. Pořádá akce pro děti i dospělé.