Reference > Informační systémy > Interiors MND

Interiors MND

Systém pro evidenci řemeslníků a projektů, plánování a evidence prací, výkazy práce a odměny. 

Do procesu výroby firmy jsme zavedli řešení na míru, které umožňuje komunikaci napříč jednotlivými pracovišti, práci nad jednotlivými zakázkami a sledování jejich změn v reálném čase. Management má tak přehled o průběhu z jednoho místa a odpadla tím velká režie na řízení provozu.

Mám zájem o podobné řešení
Interiors MND