Reference > Informační systémy > Interiors MND

Interiors MND

Systém pro evidenci řemeslníků a projektů, plánování a evidence prací, výkazy práce a odměny.

Do procesu výroby firmy jsme zavedli řešení na míru, které umožňuje komunikaci napříč jednotlivými pracovišti, práci nad jednotlivými zakázkami a sledování jejich změn v reálném čase. Management má tak z jednoho místa přehled o celém průběhu zakázky a odpadla tím velká režie na řízení provozu.

Jak to vidí klient:

„Firma RTsoft nás doslova zachránila! Výsledky jejího zásahu se dostavily prakticky okamžitě. Jde především o efektivní průběh zakázek, přehled o aktuálním stavu a také fakt, že případné technické problémy řešíme okamžitě. Díky tomu už nás netrápí podstav zaměstnanců a ani zastavená výroba.“

Přečtěte si případovou studii k tomuto projektu.

Mám zájem o podobné řešení
Interiors MND