Knihy Dobrovský

Případová studie

Jak z projektu, od kterého všichni dávali ruce pryč, vytvořit e -shop roku

1. Zastaralý e-shop, dodavatel odmítá opravy

Klient měl velmi rozvinutou prodejní síť a také širokou zákaznickou základnu. Zásadním problémem byl ovšem mimořádně zastaralý e-shop, jehož kapacity se rychle blížily svým limitům. Situaci také komplikovalo, že tehdejší dodavatel odmítal prakticky jakékoliv opravy, úpravy či rozšíření stávajícího e-shopu.

 

E-shop měl velký technický dluh, brzdily jej především zastaralé technologie a rovněž zastaralé způsoby řešení, které omezovaly nejen zákazníky a jejich nákupní zkušenost, ale také pracovníky. Pro ty se práce se zastaralým a pomalým systémem stávala neefektivní. Zásadním argumentem pro jeho zachování byla zejména funkční napojení na všechny spolupracující aplikace a také to, že veškeré běžné procesy fungovaly správně.

 

 

 

Klient neměl časovou kapacitu na vývoj nového e-shopu a hledal dodavatele, který by zvládl pokračovat s původním řešením. Oslovené firmy však nabízely pomoc v podobě přepsání několikaleté práce a nebyly ochotné zabývat se stávajícím řešením. Tedy kromě jediné. Nás. Věděli jsme, že na rozdíl od ostatních dokážeme pokračovat v původním díle, převzít stávající e-shop a zaměřit se na jeho optimalizaci a rozvoj, a to jsme také klientovi nabídli.

 

 

2. Přebíráme projekt, navrhujeme stabilizaci a řešíme rozvoj

Prošli jsme zdrojový kód a navrhli první vlnu potřebných úprav. A to především s ohledem na rychlost, stabilitu a bezpečnost aplikace. Velmi rychle jsme začali řešit rozvojové úkoly a při jejich realizaci jsme také postupně refaktorovali starý kód. Souběžně s tím jsme začali vyvíjet nové funkční části.

Díky tomu mohl klient stále pracovat ve známém prostředí, které jsme začali postupně upravovat. Kombinací refaktorování, programování nových částí a optimalizace hardwarové infrastruktury jsme postupně přepracovali podstatnou část administrace. V současné době je e-shop kompletně přepracovaný. To vše bez jakéhokoliv citelného dopadu na zákazníky během vývoje. Díky tomu se mohl stát e-shop Knihy Dobrovský jedním z nejvýznamnějších na českém trhu.


Co je refaktorování:

Je to proces provádění změn v softwarovém systému. Hlavní znaky jsou:

  • Malé změny kódu, které nemají vliv na vnější chování.
  • Vylepšení vnitřní struktury kódu s minimálním rizikem vnášení chyb.
  • Výsledkem je čistší, čitelnější kód, který se lépe udržuje a rozšiřuje.
  • Zvyšuje celkovou kvalitu kódu a jeho architekturu, snižuje počet chyb.
  • Umožňuje rychlejší následný vývoj programu, jeho pochopení dalšími developery.

 

3. Spolupracujeme už několik let, získali jsme mimo jiné ocenění e-shop roku

O projekt Knihy Dobrovský se staráme už více než 6 let a pomohli jsme tomuto e-shopu prodat už 10,5 mil. produktů (7/2021). A můžeme se pochlubit i prestižními oceněními a dalšími úspěchy:

  • V letech 2017 a 2018 jsme společně získali 1. místo v soutěži ShopRoku.cz.
  • V roce 2019 se web knihydobrovsky.cz stal 3. nejnavštěvovanějším v ČR z organického vyhledávání (reshoper.cz)

Vývojový tým se projektu věnuje stovky hodin měsíčně. Díky tomu je e-shop Knihy Dobrovský v chodu i v nejvytíženějších obdobích roku. To je jasným důkazem, že dokážeme postavit stabilní a spolehlivé řešení velkého rozsahu.

 

4. Technologie

Při budování e-shopu Knihy Dobrovský byl implementován také vyhledávací engine Elasticsearch, který usnadňuje a zrychluje orientaci na webu, což je významná konkurenční výhoda.

 

5. Jak to vidí klient

„Před 3 lety jsme se dostali do slepé uličky. Na záda nám dýchala konkurence a my měli k dispozici e-shop s technicky zastaralými technologiemi a neflexibilním dodavatelem. Hledali jsme firmu, která velice rychle převezme stávající řešení a za plného provozu naprogramuje nový e-shop.

Vsadili jsme vše na plzeňskou firmu RTsoft. Dlouhodobá a dnes již velice rozvinutá spolupráce s touto společností je důkazem, že RTsoft pro nás byla více než správnou volbou.“

 

Podívat se na referenci.