Mediray s.r.o.

Případová studie

Od zastaralého .exe programu k modernímu online informačnímu systému

1. Na začátku byla žádost o pomoc s programem

Pro veškerou evidenci pacientů, vyšetření, výkonů a přehledů pro zdravotní pojišťovny využívalo zdravotnické zařízení starý software, který se ukázal jako zcela nedostačující a jeho aktualizace nemožná. V roce 2020 tedy vznikla spolupráce mezi Mediray s.r.o. a společností RTsoft s cílem vytvořit software, který by splňoval požadavky na moderní systém dostupný v režimu 24/7 a současně obsahoval všechny funkčnosti a pokrýval všechny oblasti, které je nutné v běžné praxi ve zdravotnickém zařízení řešit.

Co je Mediray:

Mediray s.r.o. je nestátní ambulantní zdravotnické zařízení, které poskytuje péči v oboru radiodiagnostiky a sonografie. Rozvíjí se od roku 1996. Je špičkovým pracovištěm, kterému bylo mezi prvními v republice v roce 2002 uděleno Ministerstvem zdravotnictví ČR osvědčení (tzv. akreditace) k provádění screeningu rakoviny prsu. Pracoviště je plně digitalizované a splňuje náročná kritéria týkající se vybavení, personálního zajištění a odborné praxe lékařů i radiologických asistentek.

 

2. Na co jsme se soustředili:

Základní požadavky na nový systém byly následující:

 • Moderní bezpečný systém dostupný v režimu 24/7
 • Rychlé odezvy systému (např. příjem nebo objednání pacienta na recepci nesmí trvat déle než pár vteřin)
 • Přehledná tvorba popisu vyšetření včetně tisku a dalších doprovodných formulářů k vyšetření (např. biopsie, operace apod.)
 • Kompletní databáze pacientů a lékařů, její snadná údržba
 • Generování statistik a přehledů
 • Automatická příprava podkladů pro vyúčtování se zdravotními pojišťovnami
 • Migrace dat ze stávajícího systému bez nutnosti omezit provoz
 • Převzetí vhodných funkcí stávajícího kalendáře, přidání nových

3. Výsledek a přínosy řešení:

V dubnu 2021 jsme do ostrého provozu nasadili nový informační systém. Velká pozornost byla věnována uživatelské přívětivosti a správnosti dat, aby příprava podkladů pro vyúčtování se zdravotními pojišťovnami mohla být provedena automaticky a bez nutnosti ručních zásahů. Výsledkem snažení celého týmu je jednotný transparentní informační systém, ve kterém je zajištěn operativní přístup k potřebným informacím dle nastavení oprávnění uživatelů.

Nejvýznamnější přínosy řešení:

 • Zefektivnění práce při objednávání a příjmu pacienta
 • Zlepšení dohledání informací o předchozích vyšetřeních a výkonech
 • Automatická příprava podkladů pro vyúčtování se zdravotními pojišťovnami
 • Bezpečnost a zálohování dat
 • Využití klávesových zkratek a dalších řešení typických pro klasické programy

Featury:

Do online verze systému se nám podařilo zapracovat většinu výhod, které jsou jindy vyhrazené pouze klasickým programům. Jde například o klávesové zkratky pro tisk (F7, F8), které tisknou jednu, respektive 2 kopie dokumentu. Specialitou je i to, že při stisku tlačítka se tiskne napřímo, bez dialogového okna prohlížeče. A pro jednoduchost editace se mezi jednotlivými položkami přechází pomocí klávesy Enter. Je tedy možné pracovat bez použití myši. Všechny tyto featury (vlastnosti, speciality) vedou k příjemnějšímu ovládání systému.

 

Podívat se na referenci.