Odpovědná společnost

Dne 10. 12. 2020 byl pro nás dnem D. Na pražském Žofíně jsme získali cenu Odpovědná firma roku 2020.

Od tohoto dne si nás pod svá ochranná křídla vzala Asociace společenské odpovědnosti. Její vizí je, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku. Společně s dalšími 397 členy z řad firem, veřejných sektorů, neziskových sektorů a vzdělávacích institucí můžeme společně přispívat k vytváření odpovědnější společnosti, která se ve svém počínání navrací k tradicím a hodnotám.

Stávají se z nás přispěvatelé k aktuálním tématům do časopisu Listí, účast na workshopech, webinářích a konferencích. Spolu s ostatními členy budeme přispívat a rozvíjet kulturu dárcovství v Česku.

Odpovědná společnost