Prohlášení
o cookies

Prohlášení o ochraně soukromí a pravidlech pro využívání cookies na webu rtsoft.cz

Cílem tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je informovat Vás o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů na webu rtsoft.cz. Osobní údaje jsou informace, které jsou přímo nebo nepřímo přiřazovány k Vaší osobě nebo které k ní přiřazeny být mohou. Právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů je především obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákon č. 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích.

1. Obecné informace

Zpracování osobních údajů na webu rtsoft.cz je zajišťováno jeho poskytovatelem, společností RTsoft, s.r.o. Při návštěvě našich webových stránek dochází k výměně různých informací mezi Vaším koncovým zařízením a naším serverem. Může se jednat rovněž o osobní údaje. Takto získané informace se používají mimo jiné za účelem optimalizace našich webových stránek nebo pro potřeby zobrazování reklamy v prohlížeči Vašeho koncového zařízení.

2. Návštěva našich webových stránek

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:

Při návštěvě našich webových stránek pomocí Vašeho koncového zařízení dochází prostřednictvím prohlížeče a bez Vašeho přičinění k odesílání a ukládání následujících údajů:

 • údaj o IP adrese přístroje s internetovým připojením, který odeslal požadavek;
 • údaj o datu a času přístupu;
 • údaj o názvu a URL zobrazeného souboru;
 • údaj o internetové stránce/aplikaci, ze které byl uskutečněn přístup (URL referer);
 • údaj o použitém prohlížeči, případně o operačním systému použitého koncového zařízení s internetovým připojením; a
 • označení poskytovatele internetového připojení.

Tyto údaje jsou dočasně ukládány na serveru našich webových stránek jako tzv. log soubory pro následující účely:

 • zajištění bezproblémového vzniku připojení na naše webové stránky;
 • zajištění komfortního užívání našich webových stránek/aplikací; a
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.

Právním základem pro zpracování IP adresy je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve výše uvedených účelech zpracování osobních údajů.

Doba uchování:

Doba uchování osobních údajů se liší v závislosti na typu souboru cookie, který údaje ukládá. Osobní údaje mohou být uloženy až po dobu 2 let a poté jsou automaticky smazány.

3. Využívání souborů cookies

Na základě § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, bychom Vás rádi informovali, že naše webové stránky www.rtsoft.cz využívají tzv. cookies, tedy malé textové soubory, které si naše webové stránky uloží do Vašeho koncového zařízení. Díky cookies zaznamenává webová stránka informace o Vaší návštěvě, například informace o preferovaném jazyce a jiných nastaveních. Vaše příští návštěva této stránky tak může být mnohem jednodušší.

Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů nebo k identifikaci vás jako konkrétních osob.

Používání těchto údajů je přípustné pouze tehdy, když s ním budete Vy jako uživatel předem souhlasit.

 Tento souhlas můžete vyjádřit kliknutím na tlačítko Přijmout vše v pravém horním rohu cookie lišty zobrazované na stránce www.rtsoft.cz. Vyjádření souhlasu není nutné ke zpracování sledovacích údajů, které jsou nezbytné pro technické fungování a správné zobrazení tohoto webu.

Pokud mohou být Vaše osobní údaje, které se týkají Vašeho chování na www.rtsoft.cz, využity za analytickými a marketingovými účely a tyto údaje mohou být rovněž sdíleny jinými poskytovateli, např. za účelem „obohacení vlastních informací”, pak dojde k takovému použití pouze tehdy, když s ním předem vyjádříte svůj souhlas. V takovém případě dochází k dalšímu zpracování údajů pravidelně shromažďovaných na rtsoft.cz na výlučnou zodpovědnost poskytovatelů.

V rámci tohoto dalšího zpracování mohou poskytovatelé služeb předávat údaje do USA. Pokud jde o USA, Evropský soudní dvůr konstatoval, že je to země s nedostatečnou ochranou osobních údajů. V této souvislosti existuje obzvláštní riziko, že Vaše osobní údaje budou zpracovávat americké instituce/orgány ke kontrolním či monitorovacím účelům, aniž byste měli možnost využít příslušné právní prostředky.

Sledovací údaje, které společnost RTsoft s. r. o. samostatně shromažďuje a uchovává, budou zpracovávány výhradně jako pseudonymizované. Tento způsob využití zabraňuje přiřazení údajů k Vaší osobě. Pokud chcete odstranit jednotlivé soubory cookies ve Vašem prohlížeči, nebo se chcete dozvědět, kteří poskytovatelé služeb uložili soubory cookies ve Vašem prohlížeči, můžete to udělat kliknutím na tlačítko Detailní nastavení cookies.

Uživatel má také možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby znemožnil ukládání souborů cookies nebo povolil ukládání pouze některých typů souborů cookies. Podrobnosti týkající se možnosti změny nastavení běžných typů prohlížečů (mj. Google Chrome, Firefox) jsou uvedeny v bodě 4.2. tohoto prohlášení.

3.1. Soubory cookies – Všeobecné informace a požadavky na souhlas

Na tomto webu jsou využívány soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou automaticky vytvořené prohlížečem a uchovávané v koncovém zařízení uživatele (laptopu, tabletu, smartphonu apod.). V souborech cookies jsou ukládány informace, které vznikají vždy ve spojení s konkrétním koncovým zařízením, které používá uživatel. Neznamená to však, že získáváme bezprostřední znalost o Vaší totožnosti.

Některé ze souborů cookies, které používáme na tomto webu, jsou mazány ihned po uzavření prohlížeče (tzv. dočasné soubory cookies, session cookies). Díky nim můžeme např. sledovat počty zobrazení stránek. Jiné soubory cookies zůstávají ve Vašem počítači déle a umožňují nám identifikaci Vašeho počítače během další návštěvy (tzv. dlouhodobé soubory cookies). Tyto soubory cookies slouží např. ke sledování návštěv napříč našimi webovými stránkami, či sledování plnění cílů našich marketingových kampaní.

V souladu s právními požadavky je ukládání informací na koncových zařízeních (stolní počítače, mobilní telefony, tablety apod.) – např. cestou nastavení souborů cookies – a získávání informací z koncových zařízení povolené pouze na základě Vašeho aktivního souhlasu. Váš souhlas není nutný, když je toto uchovávání/získávání údajů nutné pro fungování internetové stránky. Tato nutnost se týká například zajištění následujících funkcí:

 • Zobrazení webové stránky,
 • Zajištění bezpečnosti systému.

V souvislosti se zpracováním údajů, které je nutné pro zajištění chodu internetové stránky, nemáte právo vznést námitku.

Jako uživatel můžete používat web www.rtsoft.cz bez sběru nebo ukládání dat na svém koncovém zařízení pro účely, které nejsou nezbytné pro používání tohoto webu. Pokud neudělíte další souhlas s tímto zpracováváním, bude při používání tohoto webu aktivováno pouze „základní sledování” – tedy využívání pouze nezbytných souborů cookies.

3.2. Volby možností / nastavení prohlížeče

Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, aby do budoucna neukládal naše soubory cookies na pevném disku nebo odstraňoval již uložené soubory cookies. Níže najdete odkazy, na nichž lze najít návody, jak vypnout a řídit soubory cookies v nejvíce rozšířených prohlížečích:

Internet Explorer:

Microsoft Edge:

 • Odstraňování souborů cookies: Odstranění souborů cookies (com)
 • Řízení souborů cookies: (com)

Google Chrome:

Firefox:

Opera:

Safari:

3.3. Řízení souhlasů

K řízení nastavení a zdokumentování souhlasu uživatelů našich služeb používáme vlastní řešení, které slouží k uchovávání nastavení souborů cookies pro celý web. Jeho pomocí uchováváme nejen informace o kategoriích souborů cookies používaných na našem webu, ale i o tom, zda uživatelé vyjádřili nebo odvolali svůj souhlas s využíváním dané kategorie. Toto řešení nám umožňuje povolení používání souborů cookies spadajících pouze do těch kategorií, pro které nám uživatelé udělí aktivní souhlas. Soubory z ostatních kategorií v případě nesouhlasu na webu povoleny nebudou.

3.4. Souhlas s využíváním jednotlivých služeb online/shromažďování údajů pro sledování

Jak bylo zmíněno v bodě 3.1., shromažďujeme a zpracováváme údaje získané v souvislosti s používáním souborů cookies částečně na základě Vašeho souhlasu.

Tento souhlas vyjádříte kliknutím na tlačítko Přijmout vše v pravém horním rohu cookie lišty zobrazované na stránce www.rtsoft.cz. Tímto způsobem vyjádříte svůj souhlas s tím, aby společnost RTsoft s. r. o. uchovávala data na Vašem koncovém zařízení (např. nastavením souborů cookies), nebo se shromažďováním údajů z Vašeho koncového zařízení. Kliknutím na tlačítko Přijmout vše navíc vyjadřujete souhlas s používáním některých reklamních funkcí třetích subjektů.

Kliknutím na Detailní nastavení cookies v dolní části cookie lišty máte možnost přejít do Nastavení cookies a řídit své preference v oblasti souhlasu. Svůj souhlas a preference v tomto nastavení můžete následně kdykoliv změnit. Kliknutím na tlačítko Odmítnout vše zakážete využívání cookies na webu s výjimkou nezbytných cookies.

V nastavení se rozlišují „technické soubory cookies“, „analytické soubory cookies“ a „marketingové soubory cookies“. Zpracování údajů, které probíhá v souvislosti s těmito marketingovými funkcemi, je popsáno níže (oddíl 3.4.1 do 3.4.3 tohoto prohlášení).

Veškeré zpracování údajů, které probíhá na základě Vašeho souhlasu vyjádřeného kliknutím na tlačítko Přijmout vše, slouží stejnému cíli, jmenovitě reklamě.

Zrušení všech souhlasů, které byly poskytnuty kliknutím na tlačítko Přijmout vše na cookie liště, mohou být odvolány opětovným zobrazením Detailního nastavení cookies (odkaz níže na stránce) a kliknutím na tlačítko Odmítnout vše.

3.4.1. Technicky nezbytné soubory cookies / funkční (není vyžadován souhlas)

Jsou to technické (funkční) soubory cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování našich internetových stránek a všech funkcí, které nabízejí. Jsou mj. zodpovědné za uchování produktů v košíku, zobrazování výrobků na seznamu přání, řízení filtrů a nákupního procesu, integraci funkcionalit bezpečnosti včetně vyúčtování nebo ukládání nastavení soukromí.

Váš souhlas není vyžadován v případě používání absolutně nezbytných souborů cookies na našem webu. Z tohoto důvodu funkční soubory cookies nemohou být individuálně vypnuté nebo zapnuté.

3.4.1.1. Google reCaptcha

Pro další ochranu vašich údajů používáme na těchto webových stránkách také funkci reCAPTCHA společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Tato funkce slouží především k rozlišení, zda se o přihlášení pokouší člověk, nebo zda probíhá strojové a automatizované zpracování, a chrání tak například před tzv. útoky hrubou silou.

Služba zahrnuje odeslání IP adresy a případně dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google a je prováděna v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na stanovení individuální odpovědnosti na internetu a prevenci zneužívání a spamu. V rámci používání aplikace Google reCAPTCHA může dojít také k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA.

Další informace o službě Google reCAPTCHA Enterprise a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cz

3.4.2. Souhlas se soubory cookies k analýze

Analytické soubory cookies nám umožňují měřit výkon našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a původ návštěv, které přicházejí na naše stránky. Shromážděné údaje zpracováváme v hromadné formě, proto není možné vyvozovat závěry ohledně konkrétního uživatele webu. Pokud vypnete podporu analytických souborů cookies, nebudeme schopni analyzovat výkon našich internetových stránek a optimalizovat je z hlediska Vašich návštěv.

3.4.2.1. Souhlas s používáním Google Analytics

Za účelem neustálé optimalizace stránek www.rtsoft.cz podle potřeb a za účelem podpory našich marketingových aktivit probíhá zpracování údajů prostřednictvím Google Analytics na základě Vámi uděleného souhlasu.

Google Analytics je analytická síťová služba firmy Google Inc. (Google). Google Analytics používá textové soubory cookies, které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webu. Google používá tyto informace k vyhodnocení využití webu rtsoft.cz uživateli a k sestavování zpráv o aktivitě na stránkách. Google zpracovává údaje získané pomocí základní verze Google Analytics výhradně na objednávku společnost RTsoft s. r. o. a pro účely webu rtsoft.cz.

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

Souhlas s využitím Google Analytics můžete kdykoliv odvolat v našem Detailním nastavení cookies odznačením kategorie Analytické cookies.

3.4.3. Souhlas se soubory cookies k personalizaci a k marketingovým účelům

Za účelem lepšího přizpůsobení našeho obchodu potřebám a zájmům našich zákazníků a zajištění výjimečného dojmu z nakupování používáme i další sledovací údaje. Díky použití personalizovaných souborů cookies se můžeme vyhnout zobrazování nežádoucích informací, jako jsou nesprávná doporučení týkající se výrobků nebo nabídky, kterou nelze využít. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookies umožňuje nabízet Vám dodatečné funkcionality jako doporučení produktů přizpůsobená Vašim očekáváním.

Reklamní soubory cookies používáme my nebo naši partneři k zobrazování vhodných obsahů nebo reklam uživatelům na našich webových stránkách nebo na stránkách jiných subjektů. Umožňuje nám to vytvářet na základě Vašich zájmů tzv. pseudonymizované profily. Bezprostřední identifikace Vaší osoby díky těmto informacím není obvykle možná, protože jsou využívány pouze pseudonymizované informace. Pokud uživatel nevysloví s použitím těchto souborů cookies svůj souhlas, bude přijímat méně vhodné obsahy a reklamy, nepřizpůsobené jeho zájmům a zálibám.

3.4.3.1. Souhlas pro Google AdSense

Náš web používá služby Google AdSense. Google AdSense je internetový reklamní program firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (Google). Díky tomuto programu můžeme snáze sledovat plnění konverzí a úspěšnoti našich marketingových kampaní. Za tímto účelem se analyzuje Vaše chování během surfování na našich internetových stránkách.

Google za tímto účelem ukládá soubor cookies ve Vašem prohlížeči v době, kdy používáte služby Google nebo navštěvujete internetové stránky v reklamní síti Google. Tento soubor cookies se používá ke sledování návštěv stránek. Soubor cookies se používá k jednoznačné identifikaci internetového prohlížeče, ne k identifikaci uživatele. Takové další zpracování údajů, podobně jako zpracování údajů, které předáváme Google my, je prováděno společností Google jako jediným správcem údajů. Pokud Google Ireland Limited zpracovává Vaše údaje jako jediný správce údajů, je možné, že Vaše údaje předá Google Ireland Limited do USA. Evropský soudní dvůr konstatoval s odkazem na USA, že je to země s nedostatečnou úrovní ochrany osobních údajů. V této souvislosti existuje obzvláštní riziko, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány americkými institucemi/orgány pro kontrolní a monitorovací účely, aniž byste mohli využít příslušné právní prostředky.

Právním základem tohoto zpracovávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

Více informací na téma marketingu Google a politiky soukromí Google lze najít zde. Zde se lze dožadovat rovněž svých subjektivních práv (např. práva na odstranění údajů) ve vztahu k údajům zpracovávaným společností Google jako správcem údajů.

Uživatel může kdykoliv odvolat svůj souhlas s využíváním služeb Google odznačením kategorie Marketingové cookies v Detailním nastavení cookies.

3.4.3.2. Souhlas s retargetingem na Facebooku (Website-Custom-Audience)

Pixel firmy Facebook Ireland Limited je integrován s touto internetovou stránkou (pixel nestandardních uživatelů stránky). Prostřednictvím tohoto pixelu jsou informace o používání této internetové stránky shromažďovány společností Facebook Ireland Limited. Tyto informace mohou být přiřazeny k Vaší osobě pomocí dalších informací, které Facebook Ireland Limited k Vaší osobě uchovává, například v souvislosti s Vaším účtem na sociální síti Facebook. Na základě informací shromážděných pomocí pixelu mohou být na Vašem účtu na Facebooku zobrazovány reklamy související s Vaším zájmem o naše nabídky (retargeting).

Informace získané pomocí tohoto pixelu mohou být také společností Facebook Ireland Limited agregovány a zagregované informace mohou být využívány společností Facebook Ireland Limited pro vlastní internetové účely, stejně jako pro účely třetích stran. Například Facebook Ireland Limited může vyvodit na základě chování uživatele během prohlížení této internetové stránky některé zájmy uživatele a může tyto informace využít k propagaci nabídky dalších subjektů. Facebook Ireland Limited může také slučovat informace získané pomocí pixelu s jinými informacemi, které Facebook Ireland Limited shromáždil o uživateli prostřednictvím jiných stran a/nebo v souvislosti s používáním sociální sítě Facebook tak, aby profil uživatele mohl být uchováván ve společnosti Facebook Ireland Limited. Tento profil pak může být využíván k reklamním účelům.

Facebook Ireland Limited nese výhradní odpovědnost za trvalé uchovávání a další zpracování sledovacích údajů shromažďovaných prostřednictvím používaného i na tomto webu nestandardního veřejného pixelu. V rozsahu, ve kterém Facebook Ireland Limited zpracovává údaje jako jediný správce těchto údajů, existuje možnost, že budou tyto údaje předány společností Facebook Ireland Limited do USA. Evropský soudní tribunál konstatoval ve vztahu k USA, že je to země s nedostatečnou úrovní ochrany osobních údajů. V této souvislosti existuje obzvláštní riziko, že Vaše osobní údaje budou zpracovávat americké instituce/orgány pro kontrolní a monitorovací účely, aniž byste mohli využít příslušné právní prostředky. Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

Více informací na téma ochrany údajů ve společnosti Facebook Ireland Limited lze najít zde. Zde máte rovněž možnost uplatňovat svá práva (např. práva na odstranění údajů) vůči Facebook Ireland Limited.

Uživatel může zrušit svůj souhlas s předáváním údajů do Facebook Ireland Limited prostřednictvím pixelu na tomto webu odznačením kategorie Marketingové cookies v Detailním nastavením cookies.

4. Cookies třetích stran využívaných v rámci externích médií

4.1. YouTube

Google nastavuje určitý počet souborů cookie na jakékoli stránce, která obsahuje YouTube video. Bohužel nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie nastavenými společností Google. Tyto soubory cookie se nastavují prostřednictvím vložených videí YouTube. Soubory registrují anonymní statistické údaje například o tom, kolikrát se video zobrazí a jaká nastavení se používá pro přehrávání. Nejsou shromažďována žádná citlivá data, pokud nejste přihlášeni ke svému účtu Google. V takovém případě jsou vaše volby propojeny s vaším účtem. Informace o vašem používání našich webových stránek, včetně vaší IP adresy, mohou být předány společnosti Google a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Další informace naleznete v obecných zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google https://policies.google.com/privacy?hl=cs-CZ a na stránce věnované používaným technologiím společností Google https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cz.

4.2. Google Maps

Google nastavuje určitý počet souborů cookie na jakékoli stránce, která obsahuje mapu Google. I když nemáme žádnou kontrolu nad soubory cookie nastavenými společností Google, zdá se, že obsahují směs informací k měření počtu a chování uživatelů Map Google.

Používané cookies soubory jsou především různé jedinečné identifikátory. Cookie PREF pak ukládá vaše preference, jako je např. nastavená úroveň přiblížení.

Další informace naleznete v obecných zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google https://policies.google.com/privacy?hl=cs-CZ a na stránce věnované používaným technologiím společností Google https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cz.

5. Marketing na sociálních sítích

Využíváme také různé kanály sociálních sítí, abychom i touto cestou propagovali naši společnost.

Za tímto účelem provozujeme vlastní firemní stránky na Facebooku a Instagramu.

Marketing vlastních služeb je třeba považovat za cíl vyplývající z oprávněných zájmů uskutečňovaných správcem v chápání GDPR. Opatření ohledně ochrany osobních údajů musí být zajišťována příslušným poskytovatelem služeb.

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich dalšího zpracování a využití daným poskytovatelem, stejně jako práva uživatele v této oblasti a možnosti nastavení ochrany soukromí, lze najít v příslušných informacích na téma ochrany údajů poskytovatele, na něž přikládáme níže odkazy.

Facebook
YouTube a Google+

Instagram

Včasným odhlášením ze stran sociálních sítí a odstraněním nastavených souborů cookies lze zabránit situaci, v níž sociální sítě přiřadí informace o Vaší návštěvě na naší stránce k Vašemu uživatelskému účtu v dané sociální síti.

Právním základem tohoto zpracování je, pokud není níže uvedeno jinak, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

6. Rozšiřující informace o cookies

V případě Vašeho zájmu o cookies a jejich širší využití, použijte, prosím, níže uvedené odkazy:

 1. Wikipedie – HTTP Cookie (CZ): https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
 2. Wikipedie – HTTP Cookie (EN): https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
 3. Pinsent Masons – About Cookies (EN): https://www.aboutcookies.org/

7. Práva spojená s přístupem k osobním údajům

Upozorňujeme tímto na Vaše práva subjektů údajů a v souladu s čl. 12 GDPR informujeme jako správce o tom, že na žádost subjektu údajů má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 1. Účelu zpracování,
 2. Kategorii dotčených osobních údajů,
 3. Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 4. Plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 5. Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 6. Pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Subjekt údajů má dále právo požadovat od správce:

 1. Přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 2. Opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 3. Právo na výmaz, právo být zapomenut dle čl. 17 GDPR,
 4. Právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 5. Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 6. Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 7. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování dle čl. 22 GDPR.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. Požádat správce o vysvětlení.
 2. Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 3. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 4. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 5. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 6. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. Seznam využívaných cookies

Společnost RTsoft, s.r.o., shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Pokud nebude uvedeno jinak, nemáme právo využívat Vaše údaje a informace nad tato ustanovení.