Reference > Novinky > Žák už není jen žák

Žák už není jen žák

Vkládali jsme do něj mnoho naděJí a energie. A vyplatilo se to. Pavel Žák, náš stážista, se stAl po 1/2 roce naším plnohodnotným kolegou. PROSTĚ JSME MĚLI ŠTĚSTÍ, ŽE ŠEL KOLEM :-)).